Policy för "Klassens"-nomineringar och studentband

Studenten sker bara en gång i livet och ska vara en positiv upplevelse för alla. Ingen ska behöva bli orolig, ledsen eller känna sig kränkt på grund av resultatet av en "Klassens"-omröstning.

De titlar som röstas fram av klasser och skrivs på studentband eller tallrikar får ej innehålla några sexuella anspelningar eller anspelningar på alkohol eller droger.

Nomineringarna ska stärka den person man skriver om. Det får inte stå något som kan trycka ned, kränka eller såra någon. Det som skrivs på studentband eller tallrikar ska upplevas som något positivt av mottagaren. Om man är osäker på om det som skrivs kommer att såra personen som får ta emot detta så bör man inte skriva det. Ta inte risken; det är inte värt det.

Tänk på att det som skrivs på studentband eller tallrikar kan komma att läsas av allt från vänner, syskon och släktingar till personer ni inte känner. Budskapen ni skriver får varken innehålla hot, trakasserier eller något annat olagligt, exempelvis sådant som kan betecknas hets mot folkgrupp.

Trots att studentskivor och studentfiranden ofta sker utanför skolan sker de samtidigt i skolans namn, och med anknytning till skolan. Det är därför viktigt att komma ihåg att ni som elever representerar er skola. Som elev i årskurs 3 är det också viktigt att tänka på att man är en förebild för yngre elever.

Lukas Marteleur, grundare av Klassens Val
Maj 2020